Pedijatrija

Opšta pedijatrija
Pregled lekara pedijatra 4.000 RSD
Kontrolni pregled  lekara pedijatra 3.000 RSD
Sistematski pregled i savetovalište za zdravo dete 4.000 RSD
Kontrolni pregled u savetovalištu 3.000 RSD
Pedijatrijski pregled sa izradom krivulja rasta 4.500 RSD
Merenje deteta 500 RSD
Obrada pupka i lapisiranje 1.000 RSD
Konsultacija pedijatra bez deteta 1.000 RSD
Savetovalište za praćenje razvoja dece i adolescenata
Razvojno savetovalište prvi pregled (pedijatar i psiholog) 3.500 RSD
Savetovalište za ishranu + merenje (BMI, Antropometrija) 4.500 RSD
Savetovalište za ishranu kontrola + merenje (BMI, Antropometrija) 1.500 RSD
Psiholog 3.000 RSD
Psiholog - testiranje 3.000 RSD
Logoped 3.000 RSD
Logoped – Tretman  2.000 RSD
Pregled defektologa - reedukatora 3.000 RSD
Reedukativni tretman 45 min 4.000 RSD
Pedijatar subspecijalista – kardiolog
Pregled kardiologa – profesor +EKG 5.000 RSD
Kontrola kardiologa – profesor + EKG 3.000 RSD
Pregled kardiologa – subspecijalista +EKG  4.000 RSD
Kontrola kardiologa – subspecijalista  +EKG 3.000 RSD
Ultrazvuk srca  3.500 RSD
Sinkopalni test 4.000 RSD
Test opterećenja (ergo test)  4.000 RSD
Holter EKG (dvanaestokanalni) 24h  3.500 RSD
Holter EKG (dvanaestokanalni) 48h 4.500 RSD
Holter EKG (dvanaestokanalni) 72h 5.500 RSD
Holter EKG (četiri dana) 6.000 RSD
Holter EKG (pet dana) 8.000 RSD
Holter krvnog pritiska 24h 3.000 RSD
Holter krvnog pritiska  48h 4.000 RSD
Pedijatar subspecijalista – Pulmolog
Pregled pulmologa – profesor  5.000 RSD
Kontrola pulmologa – profesor 3.000 RSD
Pregled pulmologa – subspecijalista  4.000 RSD
Kontrola pulmologa – subspecijalista  3.000 RSD
Spirometrija  3.000 RSD
Alergo test  3.000 RSD
Bronhodilatatorni test (Ventolin test) 5.500 RSD
Bronhoprovokacioni test (Ergo test) 8.000 RSD
Pedijatar subspecijalista – Gastroenterolog
Pregled gastroenterolog – profesor  5.000 RSD
Kontrola gastroenterolog – profesor 3.000 RSD
Pregled gastroenterolog– subspecijalista  4.000 RSD
Kontrola gastroenterolog – subspecijalista  3.000 RSD
EHO abdomena 3.500 RSD
EHO abdomena I male karlice 5.000 RSD
Color Doppler abdominalne aorte sa ilijačnim arterijama 4.500 RSD
Color Doppler vene porte 4.500 RSD
Biogram i antibiogram na Helicobacter pylori 6.000 RSD
Pedijatar subspecijalista – Endokrinolog
Pregled endokrinologa – profesor  5.000 RSD
Kontrola endokrinologa – profesor 3.000 RSD
Pregled endokrinologa – subspecijalista  4.000 RSD
Kontrola endokrinologa – subspecijalista  3.000 RSD
Ultrazvuk štitne žlezde 3.500 RSD
Color doppler štitne žlezde 4.500 RSD
Ultrazvuk testisa 3.500 RSD
Color Doppler testisa 4.500 RSD
Pedijatar subspecijalista – Reumatolog
Pregled reumatolog – subspecijalista  4.000 RSD
Kontrola reumatolog – subspecijalista  3.000 RSD
Terapija bola (reumatologija) 4.000 RSD
Ultrazvuk zgloba  3.500 RSD
Ultrazvuk zglobiva 2 regije  5.000 RSD
Pedijatar subspecijalista – Nefrolog
Pregled nefrologa – profesor  5.000 RSD
Kontrola endokrinologa – profesor 3.000 RSD
Pregled nefrologa – subspecijalista  4.000 RSD
Kontrola nefrologa – subspecijalista  3.000 RSD
Ultrazvuk urogenitalnog trakta 3.500 RSD
Ultrazvuk renalne arterije I nadbubrega sa Color doppler 4.500 RSD
Color doppler abdominalne aorte 4.500 RSD
Ultrazvuk male karlice 3.500 RSD
Savetovalište za noćno mokrenje 4.000 RSD
Kontrola u savetovalištu za noćno mokrenje 1.500 RSD
Pedijatar subspecijalista – Hematolog
Pregled hematologa – profesor  5.000 RSD
Kontrola hematologa – profesor 3.000 RSD
Pregled hematologa – subspecijalista  4.000 RSD
Kontrola hematologa – subspecijalista  3.000 RSD
Pedijatar subspecijalista – Neonatolog
Pregled neonatologa – subspecijalista + merenje 4.000 RSD
Kontrola neonatologa – subspecijalista + merenje 3.000 RSD
Ultrazvuk CNS-a 4.000 RSD
Ultrazvuk kukova 3.500 RSD
Opšta medicina

Opšta medicina

Interna medicina

Interna medicina

Pedijatrija

Pedijatrija

Dijagnostična radiologija

Radiologija

kućna nega i lečenje

Kućna nega i lečenje

Neurologija

Neurologija / Psihijatrija

ikonice-sport

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Napomena:

  • Kontrolni pregled podrazumeva prvi naredni pregled kod istog lekara u roku od 30 dana od prvog pregleda.
  • U cenu aplikovanja lekova nije uračunata cena leka.
  • Doplata za terenski rad van gradskog područja 1000 dinara.