Psihoterapija je struktuirani proces tretmana koji se koristi za rešavanje emocionalnih, mentalnih i psiholoških problema, kao i za poboljšanje emocionalnog blagostanja i mentalnog zdravlja pojedinca.

Ovaj terapijski pristup može biti koristan za različite probleme, uključujući anksioznost, depresiju, stres, traumu, poremećaje ishrane, zavisnosti, poremećaje ličnosti i mnoge druge.

Prvi korak u procesu psihoterapije je izbor terapeuta. Važno je da pacijent odabere terapeuta sa kojim se oseća prijatno i kome veruje.

Terapeut može biti psihijatar (koji je i lekar), psiholog, socijalni radnik, ili drugi stručnjak sa odgovarajućim obukama.

Tokom prvih sesija, terapeut će sprovesti inicijalnu procenu (razgovor o razlozima za dolazak, medicinskoj istoriji, trenutnim simptomima i ciljevima terapije), a nakon koga će dobijene informacije koristiti kako bi razvio plan za dalji rad.

Tokom rada terapeut koristi različite tehnike kako bi pomogao pacijentu da bolje razume svoje probleme, razvije nove načine razmišljanja i ponašanja, razvije strategije za rešavanje problema.

Ovo uključuje kognitivno-bihevioralne tehnike, psihoanalitičke pristupe, terapiju razgovorom, ili druge metode.

Terapeut i pacijent zajedno postavljaju ciljeve terapije, kratkoročni ciljevi, kao što su prevazilaženje akutnih problema, ili dugoročni ciljevi, odnosno promena duboko ukorenjenih obrazaca ponašanja.

Tokom trajanja terapije, terapeut pažljivo prati napredak pacijenta prema postavljenim ciljevima. Terapija se završava kada se postignu postavljeni ciljevi ili kada pacijent i terapeut odluče da je terapija završena.

Završetak terapije može uključivati postupno smanjenje učestalosti terapeutskih sesija. Nakon završetka terapije, pacijent primenjuje naučene veštine i strategije u svakodnevni život kako bi održao postignute rezultate i nastavio da se razvija.