U okviru programa telemedicine, poliklinika “Inula Medic” nudi posebnu narukvicu za praćenje vitalnih parametara, pružajući sigurnost i brigu o našim najstarijim pacijentima.

Ova inovativna narukvica je namenjena pre svega starijim osobama, osobama sa hroničnim bolestima, trudnicama…

Ona neprekidno meri vitalne parametre (vrednosti pulsa, temperature), prati GPS lokaciju, pruža podsetnik za lekove, dvosmernu komunikaciju korsnik-negovatelj uz mogućnost glasovnih poruka, ima SOS dugme za hitne situacije, Pedometar, Barometar, detektor pada, senzor nivoa baterije, senzor skidanja narukice.

Narukvica obuhvata funkcije kao što su merenje otkucaja srca, GPS lokaciju, podsetnik za lekove, senzore za skidanje i stavljanje narukvice, kao i SOS dugme za hitne slučajeve.

Takođe omogućava glasovnu dvosmernu komunikaciju korisnik-negovatelj ili lekarom kao i funkciju detekcije pada.

Narukvica automatski prepoznaje situacije koje mogu ugroziti zdravlje korisnika i obaveštava negovatelja i terensku službu naše klinike.

U okviru mesečnog praćenja pacijenta, neposredno pred postavljanje narukvice, terenska služba otvara zdravstveni kartom pacijenta uz sve neophodne dijagnostičke metode.