Kućna nega i lečenje

Pregled lekara opšte prakse 4.500 RSD
Kontrolni pregled lekara opšte prakse 2.500 RSD
Pregled lekara specijaliste 6.000 RSD
Kontrolni pregled lekara specijaliste 5.500 RSD
Narukvica za telemedicinu – 1 Dan (24h) 900 RSD 
Narukvica za telemedicinu – 7 Dana 6.000 RSD
Narukvica za telemedicinu – 30 Dana 25.000 RSD
Narukvica za telemedicinu – 60 Dana + Opšti pregled lekara jednom mesečno sa kontrolom krvnog pritiska i EKG-om  50.000 RSD
Vanredna poseta na “SOS” poziv putem narukvice ili detekcija pada pacijenta 1.800 RSD
Kućna poseta lekara opšte prakse 1 mesečno sa merenjem krvnog pritiska, EKG, merenje šećera u krvi 2.200 RSD
EKG – bez tumačenja  1.000 RSD
Merenje krvnog pritiska 500 RSD
Merenje šećera u krvi 200 RSD
Dnevna poseta medicinske sestre sa davanjem terapije i kontrolom krvnog pritiska  850 RSD
Aplikovanje terapije – Injekcije 700 RSD
Aplikovanje terapije – Infuzije  2.500 RSD
Aplikovanje terapije – Intravenozno  1.000 RSD
Aplikovanje terapije – subkutano  900 RSD
Aplikovanje terapije – Inhalacija  1.000 RSD
Ispiranje ušiju  1.500 RSD
Vađenje krpelja  4.000 RSD
Previjanje rane (Mala / srednja/  velika) 3.000 /4.000 / 5.000 RSD
Obrada dekubitisa  3.500 RSD
Obrada opekotina (Mala / srednja/  velika) 3.000 /5.000 / 10.000 RSD
Skidanje konaca 3.500 RSD
Plasiranje, zamena I  vađenje urinarnog katetera 2500 RSD
Uzorkovanje krvi  300 /500 RSD
Uzimanje brisa  300 /500 RSD
BIOPTRON lampa – 10 minuta 1.000 RSD
Ultrazvučni pregled na terenu  5000 RSD
Ultrazvučni pregled na terenu - subspecijalista 8.000 RSD
Medicinski nadzor pacijenta 12h – medicinska sestra  11.000 RSD
Medicinski nadzor pacijenta– medicinska sestra (noću – od 22:00 do 06:00) 8.000 RSD
Medicinski nadzor pacijenta 24h– medicinska sestra 18.000 RSD
Medicinski nadzor pacijenta 12h – lekar  15.500 RSD
Medicinski nadzor pacijenta – lekar (noću – od 22:00 do 06:00) 12.000 RSD
Medicinski nadzor pacijenta 24h– lekar 25.000 RSD
Kućna poseta patronažne sestre

(pedijatriska sestra / akušerska sestra)

3.000 RSD
Kućna poseta stomatologa 2.000 RSD
Kućna poseta fizioterapeuta 2.000 RSD
Zdravstveno vaspitni rad – jedna poseta (mesečno) 2.000 RSD
Zdravstveno vaspitni rad – dve posete (mesečno) 2.500 RSD
Zdravstveno vaspitni rad – tri posete (mesečno) 4.000 RSD
Kupanje slabo pokretnih / nepokretnih pacijenata 1.500 / 1.800 RSD
Zamena pelene 400 RSD
Zamena kese – diska kod kolostome / ileostome 400 RSD
Opšta medicina

Opšta medicina

Interna medicina

Interna medicina

Pedijatrija

Pedijatrija

Dijagnostična radiologija

Radiologija

kućna nega i lečenje

Kućna nega i lečenje

Neurologija

Neurologija / Psihijatrija

ikonice-sport

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Napomena:

  • Kontrolni pregled podrazumeva prvi naredni pregled kod istog lekara u roku od 30 dana od prvog pregleda.
  • U cenu aplikovanja lekova nije uračunata cena leka.
  • Doplata za terenski rad van gradskog područja 1000 dinara.