Kardiologija predstavlja subspecijalizovanu granu interne medicine koja se bavi proučavanjem karakteristika zdravog srca (funkcionalni ili fiziološki šum) i oboljenjima kardiovaskularnog sistema uključujući srce i krvne sudove.

Kada proceni stanje srca, kardiolog se posvećuje dijagnozi i lečenju različitih stanja, kao što su urođene srčane mane, miokarditis i mnoge druge bolesti.

Pregled kardiologa obično traje između 20 i 30 minuta, mada može potrajati i duže ukoliko je potrebno dodatno ispitivanje i konsultacija.

Važno je napomenuti da je ovakav pregled potpuno bezbolan i pacijentima nije potrebna nikakva posebna priprema pre dolaska na pregled.

Naš tim kardiologa se trudi da obezbedi najbolju moguću zdravstvenu negu kako bi pacijenti očuvali i unapredili zdravlje svog srca.

Kada je potrebno obaviti pregled?

 • bol u grudima (stezanje, pritisak)
 • osećaj lupanja srca, preskakanje ili nepravilnog srčanog rada
 • pauza u srčanom radu
 • gušenje
 • otežano disanje, nedostatak vazduha
 • malaksalost, nesvestica, vrtoglavica
 • oticanje potkolenica

U našoj poliklinici možete obaviti:

 • Pregled kardiologa sa ehokardiografskim pregledom (ultrazvuk srca)
 • Ergometriju (test fizičkim opterećenjem)
 • Merenje krvnog pritiska
 • 24 – 120 h holter EKG-a
 • 24 – 120 h holter Krvnog pritiska
 • Kardiološki pregled nakon Covid-a

Pregled obuhvata:

anamneza – razgovor sa pacijentom o trenutnim tegobama, uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji)

fizikalni pregled (inspekciju, auskultaciju, merenje tenzije i snimanje EKG-a)

ehokardiografski pregled (ultrazvuk srca) ukoliko za to postoji potreba

savet i preporuku za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba) kao i eventualni predlog za dodatnu dijagnostiku ( test opterećenjem – Ergo test, holter EKG-a, holter krvnog pritiska…)

Priprema:

Nije potrebna posebna priprema za ovaj pregled osim u slučaju kada lekar naglasi i da smernice za pripremu.