Doppler pregled krvnih sudova nogu predstavlja bezbolnu i sigurnu metodu ultrazvučne dijagnostike arterijskih i venskih krvnih sudova donjih ekstremiteta, kao i brzine protoka krvi kroz njih.

Ova tehnika koristi Dopplerov efekat za merenje promena u brzini protoka krvi. Ultrazvučni talasi se reflektuju od crvenih krvnih zrnaca u krvi, omogućavajući tako merenje brzine i smera protoka krvi kroz krvne sudove.

Doppler pregled krvnih sudova nogu je koristan u otkrivanju mnogih promena u strukturi i funkciji krvnih sudova donjih ekstremiteta.

Ovaj pregled se preporučuje u sledećim situacijama:

  • Na preporuku lekara opšte medicine ili vaskularnog hirurga, ali se može zakazati i na sopstvenu inicijativu.
  • Kada postoji sumnja na proširenje ili suženje krvnih sudova nogu.
  • Kod sumnje na zapaljenje krvnih sudova.
  • Kada postoji rizik od formiranja krvnih ugrušaka u venama.

Doppler pregled je poželjno odradeti i u slučajevima kada postoje:

  • Vidljiva proširenja vena na potkolenicama.
  • Otok noge ili dela noge.
  • Bol u nogama.
  • Promene u boji kože kao što su crvenilo ili plavičasta prebojenost.
  • Osećaj toplote u delu noge ili grčevi tokom hodanja i stajanja.

Takođe, Doppler pregled se koristi kao kontrolna dijagnostička metoda kod pacijenata koji su prošli intervencije na krvnim sudovima nogu (npr. “by-pass” operacije ili ugradnju stenta), kao i za praćenje stanja kod već dijagnostikovanih aterosklerotskih promena, pacijenata sklonih stvaranju krvnih ugrušaka ili sa Birgerovom bolešću (thromboangitis obliterans).

Takođe, može se obaviti nakon dugotrajnog mirovanja, kao što je ležanje usled bolesti ili operacije, ili kod osoba sa dijabetesom i pušača.

Procedura izvođenja Doppler pregleda nogu podrazumeva sledeće korake:

Pacijent se pripremi tako da oslobodi nogu od odeće i leži na krevetu. Noga je blago savijena u kolenu, a koleno je okrenuto prema unutra. Na kožu noge duž krvnih sudova nanosi se ultrazvučni gel, koji je potpuno neškodljiv i na vodenoj bazi. Tokom pregleda, specijalista prati butnu arteriju i venu, prateći njihov tok niz nogu. Pregled se sprovodi na obe noge kako bi se uporedili rezultati. Nakon završetka pregleda, pacijent dobija izveštaj od radiologa, koji se potom dostavlja lekaru koji je uputio na pregled.

Važno je napomenuti da ovaj pregled ne zahteva posebnu pripremu, osim što se pušačima preporučuje da ne konzumiraju cigarete najmanje sat vremena pre pregleda.

Doppler pregled je bezbolan i bezbedan, ne emituje zračenje i može se obaviti u bilo koje doba dana, a trajanje pregleda je oko 30 minuta.