Hematologija predstavlja granu interne medicine koja se bavi proučavanjem karakteristika zdrave krvi i hematopoetskog sastava, te bolestima povezanim sa sastavom krvi.

Hematolozi u našoj poliklinici sprovode dijagnostičke postupke i lečenje različitih hematoloških poremećaja kao što su razne vrste anemija, leukemije, limfomi, mijeloproliferativni poremećaji i mnoge druge bolesti.

Hematološki pregled uključuje detaljno ispitivanje krvi, koštane srži i drugih hematoloških pokazatelja kako bi se postavila tačna dijagnoza i odredio plan lečenja.

Naši lekari su posvećeni u pružanju najbolje zdravstvene nege kako bi pacijenti poboljšali svoje zdravlje I unapredili kvalitet života.

Pregled hematologa je siguran, bezbolan i obično traje oko 30 minuta, no vreme trajanja može varirati zavisno od potreba pacijenta i dodatnih ispitivanja. Pacijentima obično nije potrebna posebna priprema pre hematološkog pregleda.

Kada je potrebno javiti se hematologu?

 • Umor
 • Bleda koža i sluzokože
 • Vrtoglavice
 • Gubitak daha
 • Neobjašnjivo produženo krvarenje nakon manjih povreda (krvarenje desni, krv u urinu ili stolici)
 • Povećanje limfnih čvorova, bol u predelu ispod levog rebarnog luka, ili druge neobične kvržice na telu
 • Ako rezultati krvi pokazuju odstupanja od referentnih vriednosti , kao što su broj crvenih ili belih krvnih zrnaca, trombociti ili vrednosti hemoglobina
 • Ako imate familijarnu istoriju hematoloških bolesti ili genetske faktore koji povećavaju rizik od takvih bolesti
 • Ako ste skloni čestim trombozama (stvaranju krvnih ugrušaka) ili imate poremećaje koagulacije krvi
 • Ako imate postavljenu dijagnozu neke od autoimunih bolesti poput lupusa ili reumatoidnog artritisa.

U našoj poliklinici možete obaviti:

 • Laboratorijske analize kao šro su krvna slika (broj leukocita, eritrocija, trombocita), hemoglobin, hematokrit, ali i vrednosti retikulocita i drugih hematoloških markera
 • Citogenetske i molekularne analize
 • Koagulacijske testove (vreme zgrušavanja, aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena (aPTT), protrombinskog vremena (INR) )
 • Ultrazvuk limfnih čvorova, slezene, jetre
 • Genetske testove za nasledne hematološke bolesti
 • Testove na prisustvo antitela ili autoantitela

Pregled obuhvata:

Anamneza – razgovor sa pacijentom o trenutnim simptomima, ranijim bolestima ili operacijama, porodična anamneza,trenutna terapija koju pacijent uzima, uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji)

Fizikalni pregled (merenje krvnog pritiska, pregled kože, slušanje srca i pluća, palpaciju limfnih čvorova, slezene)

Laboratorijske analize (krvnu sliku, koagulacijske testove…) na zahtev lekara

Biopsija koštane srži (ukoliko za to postoji potreba)

Ultrazvuk limfnih čvorova i slezine (ukoliko za to postoji potreba)

Citogenetske i molekularne analize (ukoliko za to postoji potreba)

Savet i preporuka za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba) i predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici

Potencijalni rizici:

Pregled hematologa obično ne nosi ozbiljne rizike. Pre pregleda, hematolog će kroz razgovor sa pacijentom ukazati na specifičnosti hematološkog pregleda ili pak dijagnostičke procedure, specifičnim rizicima ili nuspojavama koje se mogu očekivati tokom određenog pregleda ili testova.

Biopsija koštane srži je invazivan postupak koji može uzrokovati bol i nelagodu na mestu uzimanja uzorka. Moguće su manje komplikacije poput modrica, krvarenja, infekcija ili retkih alergijskih reakcija, ali i stresogena reakcija pacijenta.

Priprema:

U većini slučajeva, ne zahteva posebnu pripremu za pregled kod hematologa. Međutim, kod pojedinih pregleda može biti potrebna specifična priprema, u koju će Vas lekar uputiti prilikom zakazivanja pregleda.