Sonoterapija je primena zvuka u lečenju. Prema percepciji čovečijeg uha, zvuk se deli na infrazvuk(do 16Hz), čujni zvuk(16 do 20 000Hz) i ultrazvuk(više od 20 000Hz).

U terapiji se koristi ultrazvuk, znatno ređe infrazvuk.

Ultrazvuk- UZ

Ultrazvuk se primenjuje sa frenkvencijom od 0,75 do 3MHz.

Dobija se korišćenjem inverznog pijezoelektričnog efekta, koji se sastoji u tome što prirodni kristali (kvarc) ili sintetički keramički kristali ( barijum-titanat), pod uticajem struje visoke frenkvencije vibriraju proizvodeći ultrazvuk.

Penetracija i apsorpcija ultrazvuka zavisi od frenkvencije, što je ona veća ultrazvuk se više apsorbuje i manje penetrira, i obratno.

UZ frenkvencije 3 MHz prodire do dubine od 2 cm, a frenkvencije od 1 MHz do dubine od 6 cm. Otuda, ako je patološki proces u površinskim tkivima treba primenjivati UZ više frenkvencije, i obratno, ako je u dubokim tkivima treba primenjivati UZ niže frenkvencije.

Trajanje ozvučavanja zavisi od stadijuma patološkog procesa, u akutnim stadijumima iznosi 5 min, a u hroničnim 10 minuta.

UZ stimuliše zarastanje tkiva nakon povrede. U fazi inflamacije deluje proinflamatorno(nije antiinflamatorni agens) i pospešuje proliferaciju i sintezu kolagena a zatim utiče na njihovu remodelaciju.

Pospešuje zarastanje varikoznih i dekubitusnih ulkusa, povređenih ligamenata i tetiva, a u impulsnom režimu i sa veoma niskim intizitetom se koristi kod preloma kostiju, izaziva resorpciju kalcijumskih depozita, povećava istegljivost kolagenog i ožiljnog tkiva, ublažava bol i mišićni spazam.

Za primenu neophodan je kontaktni medijum između ultrazvučne glave i kože, a najbolji transmiteri su gel i degazirana voda. Kada se koristi voda, takav postupak se naziva subakvalni UZ i primenjuje se na neravne površine kao što su lakat, šaka, skočni zglob.

Male površine kao što su nos, oči, sinusi i dr, ozvučavaju se subakvalno pomoću specijalnih nastavaka- tubusa.

Indikacije su postraumatska stanja i kontrakture, tendinitis, entezitis, burzitis, plantarni fascitis, Dipitrenova kontraktura, sindrom karpalnog tunela, miofascijalni bol, cervikalni i lumbalni bol, artroze, ankilozirajući spondilitis, mišićno-skeletni bol, mišićni spazam.

Kontraindikacije su maligni tumori, krvarenja, žarišta infekcije, venska tromboza i tromboflebitis, trudnoća, ugrađeni srčani pejsmejker. UZ se ne sme primenjivati u predelu epifiza kostiju u rastu i razvoju, muških i ženskih reproduktivnih polnih organa, oka, spine bifide i laminektomije, plastičnih implantanata i endoproteza fiksiranih koštanim cementom.

Sonoforeza- UZF

Sonoforeza je postupak unošenja lekova kroz kožu posredstvom terapijskog ultrazvuka, koji ubrzava kretanje čestica lekova i povećava propustljivost kože i difuzione procese.

Depoi lekova u koži traju kraće nego pri elektroforezi.

Tehnika primene je ista kao i za terapijski UZ. Lek se dodaje transmiterskom sredstvu- gelu.Lek se takođe može utrljati u kožu a zatim se ozvučava pomoću gela.

Sonoforezom se obično unose hidrokortizon, deksametazon, ketaprofen(Fastum-gel), salicilati, lidokain.