Pedijatrijsko savetovalište Poliklinike Inula Medic je mesto gde se stvara sigurno i prijateljsko okruženje za Vaše dete.

Naše pedijatrijsko savetovalište nudi širok spektar usluga, kao što su redovni preventivni pregledi, godišnji sistematki pregledi odojčadi, male dece i adolescenata; dijagnoza i lečenje akutnih i hroničnih bolesti dece svih uzrasta, praćenje rasta i razvoja deteta, kućne posete pedijatra ili patronažne sestre, kao i edukaciju roditelja o pravilnoj nezi i ishrani dece.

Takođe, naši pedijatri u sadarnji sa iskusnim pedijatrijskim sestrama su Vam na raspolaganju u pružanju zdravstvene nege ali i ogromna podržna roditelja u situacijama kao što su alergijske reakcije, asmatični napad, problemi koji su povezani sa poremećajem ishrane, dilemama koje su povezane sa pravilnom i uravnoteženom ishranom.

Na zajedničnom putu očuvanja zdravlja i sreće za svu našu decu, prateći ih tokom svih faza njihovog rasta i razvoja.