Mini Mental Test (MMT) je brza i jednostavna neuropsihološka metoda za procenu kognitivnih funkcija i ranih znakova demencije kod pacijenata.

Ovaj test se često koristi u cilju procene pažnje, memorije, orijentacije i drugih kognitivnih sposobnosti pacijenata.

MMT se obavlja:

  • Orijentacija: Prva faza testa obuhvata pitanja o trenutnom vremenu, mestu i datumu kako bi se ocenila osnovna orijentacija pacijenta. Pacijentu se postavljaju pitanja kao što su: „Koji je danas datum?“ ili „Gde se sada nalazimo?“.
  • Registrovanje i kratkotrajna memorija: Pacijentu se obično pokazuje ili čita nekoliko reči ili rečenica koje on mora ponoviti. Ovo testira kratkotrajnu memoriju i sposobnost pamćenja. Nakon nekoliko trenutaka, pacijentu se postavljaju pitanja da ponovi reči ili rečenice koje je upravo čuo.
  • Pažnja i računanje: Pacijentu se postavljaju pitanja koja zahtevaju pažnju i sposobnost računanja. Na primer, od pacijenta se traži da oduzme broj 7 od 100 i zatim ponavlja ovu operaciju (npr. 93, 86, 79 itd.).
  • Rečenice i jezik: Pacijentu se često postavljaju pitanja o jeziku i sposobnosti razmišljanja. Ovo podrazumeva čitanje rečenica i postavljanje pitanja o njima.
  • Orienteering i kratkotrajna memorija (ponovno testiranje): Nakon nekoliko minuta, pacijentu se postavljaju pitanja o rečima ili rečenicama koje je ranije ponovio kako bi se procenila dugoročna kratkotrajna memorija.
  • Vizuelna percepcija: Pacijentu se obično pokazuju crteži ili slike i postavljaju se pitanja u vezi s njima. Na primer, od pacijenta se zahteva da nacrta određene geometrijske oblike ili prepozna objekte na slici.
  • Praktični zadaci: U nekim verzijama testa, pacijentu se može postaviti neki praktičan zadatak, kao što je npr. savijanje papira, kako bi se procenila motorička sposobnost i sposobnost razumevanja uputstava.

Na osnovu odgovora i rezultata pacijenta, neurolog ili zdravstveni radnik može proceniti kognitivne funkcije pacijenta i utvrditi da li postoje znaci demencije ili drugih neuroloških problema.

Važno je napomenuti da MMT nije dijagnoza, već alat za procenu, i da bi bilo kakav definitivan zaključak trebalo izvesti nakon dodatnih analizi.