Ultrazvučni pregled centralnog nervnog sistema (CNS-a) kod novorođenčadi predstavlja siguran, bezbolan i neinvazivan dijagnostički postupak koji omogućava detaljno posmatranje struktura mozga, kao i praćenje rasta i razvoja određenih delova mozga novorođenčadi.

Ovaj pregled se preporučuje u sledećim situacijama:

  • Kod novorođenčadi koja su rođena pre termina (prematurus), radi rane detekcije oštećenja moždanog tkiva ili krvarenja.
  • Kod novorođenčadi koja su prošla kroz dugotrajan i komplikovan porođaj.
  • Kod novorođenčadi koja su imala teškoće sa disanjem tokom i nakon porođaja, jer nedostatak kiseonika može dovesti do oštećenja moždanog tkiva i formiranja cista.
  • Kada postoji sumnja na proširenje moždanih komora (hidrocefalus).
  • Za praćenje urođenih promena na mozgu koje su ustanovljene tokom trudnoće.
  • Kod dece sa smanjenim obimom glave zbog prevremenog srastanja kostiju lobanje (kraniosinostoza).

Ultrazvuk CNS-a kod beba se obavlja preko velike i male fontanele, prirodne otvore na glavi novorođenčeta i odojčeta. Ovi otvori omogućavaju ultrazvučnim talasima da prodru i posmatraju moždane strukture.

Pregled se izvodi dok fontanele nisu srasle, što se obično događa između četvrtog meseca za malu fontanelu i druge godine za veliku fontanelu.

Tokom pregleda, beba leži na leđima sa licem okrenutim prema gore. Gel na vodenoj bazi nanosi se na kožu glave u području fontanele kako bi se poboljšala provodljivost ultrazvučnih talasa i eliminisao vazduh između kože i sonde.

Pomoću ultrazvuka se posmatraju različite moždane strukture, uključujući hemisfere velikog mozga, mali mozak, zadnju lobanjsku jamu, dimenzije bočnih moždanih komora i unutrašnje strukture mozga.

Važno je naglasiti da ovaj pregled ne zahteva posebnu pripremu, nema bolova, nije invazivan i ne izlaže bebu štetnom zračenju.