Naš sektor komplementarne medicine posvećen je integraciji komplementarnih metoda i klasične medicine kako bismo vam pružili sveobuhvatan dijagnostičkoterapijski protokol lečenja.
Naš tim iskusnih stručnjaka pristupa vašem zdravlju na jedinstven način, kombinujući najbolje iz oba sveta medicine.

U Inula Medicu, verujemo da vaše zdravlje zaslužuje pažljivu i individualizovanu negu, a naša komplementarna medicina vam omogućava da ostvarite ravnotežu i harmoniju tela i duha.

Psihoterapija

Psihoterapija je struktuirani proces tretmana koji se koristi za rešavanje emocionalnih, mentalnih i psiholoških problema, kao i za poboljšanje emocionalnog blagostanja i mentalnog zdravlja pojedinca.

Akupunktura

Akupunktura je drevna metoda kineske tradicionalne medicine. Ova terapija koristi aplikaciju tankih igala od nerđujućeg čelika koje se umeću u tačno određene tačke na telu (akupunkturne tačke) kako bi se stimulisali energetski kanali ili meridijani i postigla ravnoteža u telu.

Kvantna medicina

Kvantna medicina je u našoj zemlji priznata Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i jedna je od metoda komplementarne medicine.

Reiki

Reiki je japanska metoda u našoj zemlji priznata Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i jedna je od metoda komplementarne medicine.

Dolazi od japanskih reči “rei,” što znači “univerzalna” ili “božanska,” i “ki,” što znači “životna energija” ili “prana.”