U okviru sektora Laboratorije poliklinike Inula Medic, posvećujemo se i visoko specijalizovanoj oblasti patohistološke dijagnostike.

Patohistologija se temelji na preciznoj obradi i morfološkoj analizi tkivnih uzoraka koji su dobijeni putem različitih hirurških postupaka.

Uzorkovanje se može vršiti endoskopskim procedurama ili manjim incizijama. Razumemo da je patohistološka dijagnoza krajnji stub u postavljanju tačne medicinske dijagnoze.

Proces patohistološke analize se sastoji od dve ključne komponente: mikroskopskog i molekularno-biološkog dela.

Naš tim stručnjaka vrši pažljivu histološku i citološku analizu tokom mikroskopskog dijagnostičkog procesa.

Ova precizna analiza omogućava nam da identifikujemo čak i najmanje promene na ćelijskom nivou, što je ključno za postavljanje tačne i definitivne dijagnoze.