Kineziterapija (grč.reč kinein– kretati se, kinezis– pokret) je oblast fizikalne terapije koja aktivno uključuje pacijenta, bavi se primenom pokreta u terapijske svrhe u cilju uspostavljanja optimalnog stanja funkcije lokomotornog aparata prema funkcionalnom i anatomskom oštećenju.

Aktivan pokret omogućuje da latentne sposobnosti pacijenta aktualizujemo i kroz kompenzaciju, ili nadkompenzaciju, omogućimo invalidnoj osobi pun povratak u radnu i životnu sredinu.

Osnovni zadaci kineziterapije su motorna edukacija(učenje pokreta) i reedukacija očuvanje(ponovno učenje pokreta), vraćanje normalne pokretljivosti zglobova i mišićne snage, delovanje na centralni i periferni nervni sistem, kardio-vaskularni, respiratorni i koštano-zglobni sistem u cilju postizanja maksimalne funkcionalnosti.

Kineziterapija kod centralnog i perifernog nervnog sistema se koristi za održavanje motorne šeme pokreta kao i za uspostavljanje adekvatne i kvalitetne koordinacije.

Kod mišićnog sistema služi za povećanje snage, elastičnosti kao i ishranu mišića.

Kod koštano-zglobnog sistema sprečava promenu oblika, morfologije i strukture kostiju, sprečava dekalcifikaciju kod nedostatka oslonca pri hodu, u dečijem uzrastu sprečava nepravilan rast kostiju, nejednaku dužinu kostiju i pojavu lažnog zgloba.

Kod respiratornog sistema kineziterapija produbljuje disanje i stvara uslove za zasićenje krvi kiseonikom, obezbeđuje bolju razmenu gasova- sprečava pojavu pneumonije kod ležećih bolesnika, obezbeđuje bolje iskašljavanje bronhijalnog sekreta.

Kod kardio-vaskularnog sistema povećava ekonomičnost rada srčanog mišića, poboljšava cirkulaciju krvi, stimuliše regenerativne procese tkiva, sprečava zastoj krvi, otoke tkiva, vensku trombozu ekstremiteta, smanjenje snage srčanog mišića.

Kod gastro-intestinalnog sistema poboljšava rad creva i lučenje crevnih sokova, sprečava spuštanje unutrašnjih organa. Kineziterapija poboljšava i stabilizuje psihičko stanje.

U našoj poliklinici Inula Medic možete vežbati individualno sa fizioterapeutom po programu koji je u potpunosti prilagođen vašem stanju ili u manjim grupama.

Programi vežbi se mogu sprovoditi kod dece i odraslih, bilo da se radi o rešavanju nekog problema ili ste u potpunosti zdravi ali Vam je potreban kontrolisan oblik rekreacije.