Doppler pregled krvnih sudova ruku predstavlja bezbolnu i sigurnu metodu ultrazvučne dijagnostike arterijskih i venskih krvnih sudova gornjih ekstremiteta, kao i brzine protoka krvi kroz njih.

Doppler pregled omogućava otkrivanje mnogih promena u strukturi i funkciji krvnih sudova ruku.

Ovaj pregled se preporučuje u sledećim situacijama:

  • Na preporuku lekara opšte medicine ili vaskularnog hirurga, ali se može zakazati i na sopstvenu inicijativu.
  • Kada postoji sumnja na proširenje ili suženje krvnih sudova ruke.
  • Kod sumnje na zapaljenje krvnih sudova ili formiranje krvnih ugrušaka.

Doppler pregled je poželjno uradeti i u slučajevima kada postoje:

  • Vidljiv otok ruke, bol u ruci, promene boje kože (kao što su crvenilo ili plavičasta prebojenost) ili odsustvo pulsa na jednoj ruci.
  • Pacijenti koji su prošli intervencije na krvnim sudovima (kao što je ugradnja arterio-venske fistule za hemodijalizu).
  • Pacijenti sa ugrađenim pejsmejkerom.
  • Pacijenti koji su imali plasiran centralni venski kateter.
  • Kod pacijentkinja koje su prošle zračnu terapiju zbog tumora dojki ili tumora grudnog koša.

Procedura izvođenja Doppler pregleda ruku podrazumeva sledeće korake:

Pacijent se pripremi tako da oslobodi ruke od odeće i nakita, i leži na krevetu. Ruke su opružene pored tela, ali u nekim segmentima pregleda lekar može zamoliti da postavite ruku u određeni položaj. Na kožu ruke duž krvnih sudova nanosi se ultrazvučni gel, koji je potpuno neškodljiv i na vodenoj bazi. Tokom pregleda posmatraju se potključna arterija i vena, zatim se prati čitav tok vena i arterija niz ruke i posmatraju krvni sudovi nadlaktice i podlaktice. Pregled se sprovodi na obe ruke kako bi se uporedili rezultati. Nakon završetka pregleda, pacijent dobija izveštaj specijaliste radiologa, koji se potom dostavlja lekaru koji je uputio na pregled.

Važno je napomenuti da ovaj pregled ne zahteva posebnu pripremu, osim što se pušačima preporučuje da ne konzumiraju cigarete najmanje sat vremena pre pregleda.

Doppler pregled je bezbolan i bezbedan, ne emituje zračenje i može se obaviti u bilo koje doba dana, a trajanje pregleda je oko 30 minuta.