Patronažna služba Poliklinike Inula Medic se bavi pružanjem nege, podrške i medicinske pomoći pacijentima u udobnosti njihovih domova.

Naša služba patronaže je osmišljena kako bi zadovoljila različite potrebe naših sugrađana i omogućila im da ostvare najviši nivo zdravstvene nege i zaštite u svom domu.

Naša patronažna služba pruža personalizovanu negu koja se prilagođava specifičnim potrebama svakog pacijenta. Svaki plan nege je pažljivo osmišljen kako bi se zadovoljile individualne potrebe za lečenjem i podrškom.

Redovne posete medicinskog osoblja – naši iskusni medicinski timovi redovno posećuju pacijente kod kuće kako bi dali terapiju, kontrolisali vitalne parametre,pratili stanje pacijenta ili pak davali praktične i korisne savete o lečenju.

Kontrola hroničnih bolesti– patronažna služba je posebno usmerena na praćenje i kontrolu hroničnih bolesti kao što su dijabetes, hipertenzija i bolesti srca Redovnim posetama i pravilnim lečenjem, pomažemo pacijentima da održe svoje zdravlje pod kontrolom.

Pored lečenja, fokusirani smo na prevenciju bolesti i promociju zdravog načina života. Pružamo edukaciju pacijentima o važnosti preventivnih mera i zdravih navika.

Emocionalna podrška– Razumemo da je emocionalna podrška ključna za brži oporavak. Naši medicinskog osoblje je tu da pruži podršku i ohrabrenje pacijentima i njihovim porodicama.

Uz patronažnu službu Poliklinike Inula Medic, pacijenti mogu biti sigurni da će dobiti visokokvalitetnu negu koja se prilagođava njihovim potrebama.

Naš cilj je unaprediti kvalitet života naših pacijenata i pružiti im sveobuhvatnu negu koja im je potrebna.