Logoped je stručnjak koji pomaže deci da razviju svoje komunikacione veštine i prevaziđu izazove u govoru i jeziku. Njegov rad je od suštinskog značaja za razvoj dece i njihovu sposobnost da se uspešno izraze i komuniciraju sa svetom oko sebe.

Dečiji logopedi rade sa decom različitog uzrasta, od male dece i predškolaca do dece školskog uzrasta. Njihov posao podrazumeva procenu i dijagnozu problema u govoru i jeziku, a zatim pružanje specifičnih terapija i vežbi koje će pomoći detetu da prevaziđe te izazove.

Iskusni logopedi Poliklinike Inula Medic rade sa decom koja imaju teškoće u izgovaranju reči, gramatici, vokabularu, čitanju i pisanju. Takođe, pružaju podršku deci sa poremećajima slušanja i govora, kao i onima sa problemima u glasu i artikulaciji.

U radu sa dečijim logopedom, roditelji igraju važnu ulogu. Vežbe i tehnike koje deca uče tokom terapije prenose i postaju deo svakodnevne aktivnosti kod kuće. Ovaj timski pristup doprinosi boljem razvoju komunikacije kod dece i pomaže im da izraze svoje misli, potrebe i osećanja na adekvatan način.