Za izvođenje gastroskopije neophodno je da ne unosite hranu 8 časa pre samog pregleda. Dan pre pregleda ne treba konzumirati mleko i mlečne proizvode, a večera treba da bude lagana (dvopek i čaj).

Lekove koji su Vaša terapija možete uzeti i sada uz malo vode najmanje tri sata pre pregleda, osim ako lekar ne kaže drugačije.
Pre pregleda potrebno je uradeti laboratorijske analize (KKS, PT, PTT INR). Ako se planira uzimanje uzroka tkiva, tj biopsija, bar 5 dana pre pregleda treba prekinuti uzimanje analgetika i nesteroidnih antiinflamatornih lekova.

Pre same procedure, potrebno je da skinete zubnu protezu, nakit, naočare, sat i druge metalne predmete. Takođe, bićete zamoljeni da se popnete na krevet za pregled i zauzmete odgovarajući položaj.

Ukoliko se ovaj pregled izvodi u anesteziji nećete smeti voziti nakon pregleda. Organizujte unapred da Vas neko prati na pregled i odvede kući nakon završetka procedure.