Kvantna medicina je u našoj zemlji priznata Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i jedna je od metoda komplementarne medicine.

Ona predstavlja holistički pristup zdravstvenoj zaštiti i lečenju koji koristi principe kvantne fizike i kvantne mehanike kako bi se bolje razumela i tretirala bolest i disbalans u telu.

Kvantna medicina prepoznaje postojanje energetskih meridijana i energetskih centara u telu, poput čakri. Veruje se da se bolest i disbalans u telu manifestuju kao blokade ili neravnoteža u ovim energetskim putevima.

Ova metoda koristi različite tehnike i terapije kako bi se ponovo uspostavila ravnoteža u energetskom sistemu tela; što može uključiti tretmane poput bioenergije, reiki terapije, elektromagnetnih terapija i drugih metoda koje se baziraju na energetskoj interakciji.

Kvantna medicina stavlja fokus na prevenciju bolesti i održavanje optimalnog zdravlja.

Veruje se da pravilna ravnoteža energije u telu može ojačati imuni sistem i pomoći u očuvanju zdravlja.