Sektor fizikalne medicine i rehabilitacije predstavlja moderan centar koji predstavlja spoj iskusnih lekara, mladih i predanih fizioterapeuta i profesora niškog Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja koji je posvećen očuvanju i poboljšanju fizičkog zdravlja, kako rekreativaca, tako i profesionalnih sportista.

Nudimo širok spektar dijagnostičkih usluga i terapija koje prate, analiziraju i optimizuju sportske performanse, pružajući precizne informacije i personalizovan pristup za svakog pojedinca.

  • Elektroterapija
  • Laseroterapija
  • Magneto terapija
  • Sonoterapija
  • Kineziterapija
  • Masaže
  • Presoterapija
  • Kinesio taping (kinezi traka)

Elektroterapija

Elektroterapija je metoda u kojoj se koristi električna energija u svrhu lečenja i rehabilitacije pacijenata. Princip elektroterapije bazira se na primeni električne struje kroz kožu kako bi se stimulisali nervi i mišići.

Ovi električni impulsi mogu imati različite frekvencije, intenzitete i oblike, a način primene zavisi od specifičnog stanja pacijenta i ciljeva terapije

Laseroterapija

Laser je izvor usmerene koherentne monohromatske svetlosti.

U fizikalnoj terapiji se koriste laseri male snage: helijum-neonski(HeNe) i poluprovodnički galijum-arsenidni(GaAs) i galijum-aluminijum-arsenidni(GaAlAs).

HeNe laser je kontinuirani, emituje crvenu svetlost talasne dužine 632,8nm, koja u tkiva prodire do dubine od 0,5cm.

Poluprovodnički laseri emituju infracrvene zrake, GaAs talasne dužine 904nm a GaAlAs između 780 i 860nm, koji u tkiva prodiru dod dubine od 1 do 2cm.

Magneto terapija

Pod magnetoterapijom se podrazumeva primena konstantnog i promenljivog magnetskog polja niske frenkvencije radi lečenja.

Konstantno magnetno polje obično se primenjuje pomoću stalnih magneta razne veličine i oblika koji se aplikuju na telo u toku dužeg vremenskog perioda.

Promenljivo magnetno polje dobija se pomoću zavojnice(solenoida) kroz koju teče struja. Ako zavojnica sadrži jezgro od gvožđa reč je o elektromagnetu.

Sonoterapija

Sonoterapija je primena zvuka u lečenju. Prema percepciji čovečijeg uha, zvuk se deli na infrazvuk(do 16Hz), čujni zvuk(16 do 20 000Hz) i ultrazvuk(više od 20 000Hz).

U terapiji se koristi ultrazvuk, znatno ređe infrazvuk.

Kineziterapija

Kineziterapija (grč.reč kinein- kretati se, kinezis- pokret) je oblast fizikalne terapije koja aktivno uključuje pacijenta, bavi se primenom pokreta u terapijske svrhe u cilju uspostavljanja optimalnog stanja funkcije lokomotornog aparata prema funkcionalnom i anatomskom oštećenju.

Aktivan pokret omogućuje da latentne sposobnosti pacijenta aktualizujemo i kroz kompenzaciju, ili nadkompenzaciju, omogućimo invalidnoj osobi pun povratak u radnu i životnu sredinu.

Masaže

U našoj poliklinici na raspolaganju su Vam sledeće vrste masaža:

RELAKS masaža
TERAPEUTSKA masaža
SPORTSKA masaža
SHIATSU masaža

Presoterapija

Presoterapija je medicinsko-kozmetički tretman koji podstiče limfnu drenažu koristeći metod pritiska vazduha u komorama posebno konstruisanog odela, na različitim delovima tela.

Promenom rada između kompresije i dekompresije dovodi do stimulacije venske i limfne cirkulacije.

Kinesio taping (kinezi traka)

Ova tehnika nije ograničena samo na probleme sa mišićima i zglobovima nego nudi mogućnost šire primene kao što su lečenje migrene, edema, inkontinencije i menstrualnih bolova, kao preventivna mera kod rekreativnog bavljenja sportom kao i u vrhunskom sportu.