Nefrologija predstavlja subspecijalističku granu interne medicine koja proučava bubreg i mokraćni sistem. Bubrezi kao vitalni organi koji imaju ključnu ulogu u regulaciji ravnoteže tečnosti u telu, eliminaciji toksina, održavanju normalnog krvnog pritiska i proizvodnji hormona koji utiču na brojne funkcije u našem organizmu.

Pregled nefrologa počinje anamnezom, tokom koje pacijent priča o svojim trenutnim tegobama, ranijim bolestima, terapiji koju trenutno uzima. Fizički pregled uključuje merenje krvnog pritiska, inspekciju I palpaciju otoka ili nekih drugih znakova koji ukazuju na probleme sa bubrezima. Takođe, po nalogu lekara moguće je uradinti laboratoriske analize iz krvi ili urina (kreatinin, urea, vrednosti elektrolita..) radi procene bubrežne funkcije.

Nefrološki pregled je obično bezbolan, a pacijentu uglavnom nije potrebna posebna priprema pre dolaska na pregled.

Kada je potrebno obaviti pregled?

 • Učestalo mokrenje
 • Bol ili peckanje pri mokrenju
 • Promena boje urina
 • Edemi (otoci) lica, ruku, nogu
 • Krv u urinu (hematurija)
 • Bol u donjem – slabinskom delu leđa
 • Visok krvni pritisak
 • Grčevi, slabost mišića
 • Diabetes
 • Kamen ili pesak u bubregu ili mokraćnoj bešici
 • Genetska predispozicija za bolesti bubrega

U našoj poliklinici možete obaviti:

 • Laboratorijske analize iz krvi i urina (nivoa kreatinina, ureje, elektrolita – natrijum, kalijum, fosfor; merenje nivoa proteina, glukoze, Le, Er, Clearance kreatinina)
 • Ultrazvuk i Doppler abdomena, renalnih arterija I nadbubrega, urogenitalnog trakta, male karlice
 • Testovi na hemoglobin i hematokrit
 • Testovi na glomerularnu filtraciju (GFR)

Pregled obuhvata:

Anamneza – razgovor sa pacijentom o trenutnim tegobama kao što su promene u mokrenju, oticanje, bol u donjem delu leđa, krv u urinu isl; ranije bolesti I operacije, porodična anamneza, uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji).

Fizikalni pregled (inspekcija, auskultacija, palpacija), merenje krvnog pritiska, pregled ekstremiteta u cilju detekcije otoka.

Laboratorijske analize iz krvi i urina (nivoa kreatinina, ureje, elektrolita – natrijum, kalijum, fosfor; merenje nivoa proteina, glukoze, Le, Er, Clearance kreatinina) po nalogu lekara

Ultrazvuk i Dopler abdomena, renalnih arterija i nadbubrega, urogenitalnog trakta, male karlice po nalogu lekara

Savet i preporuku za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba) i predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici.

Potencijalni rizici:

Potencijalni rizici od nefroloških pregleda obično su niski i često se upravljaju adekvatnim merama predostrožnosti.

Niski, ali mogući rizici su emocionalni stres ili anksioznost kod pacijenata, nuspojave propisane terapije, krvarenje ili modrice na primer prilikom biopsije bubrega…

Priprema:

Nefrološki pregled je obično bezbolan, a pacijentu uglavnom nije potrebna posebna priprema pre dolaska na pregled.