Dečija kardiologija je subspecijalistička grana pedijatrije koja se bavi funkcionalnim ispitivanjem zdravog srca (funkcionalni ili fiziološki šum) i bolestima kardiovaskularnog sistema (srce i krvni sudovi) kod dece ( urođene srčane mane, miokarditis …).

Pregled dečijeg kardiologa traje u proseku 20-30 minuta, a po potrebi i duže. Pregled je potpuno bezbolan i nije potrebna posebna priprema.

Kada je potrebno obaviti pregled?

Ukoliko dete ima neku od sledećih tegoba može postojati potreba da obavi pregled dečijeg kardiologa:

 • bol u grudima (stezanje, pritisak)
 • osećaj lupanja srca, preskakanja srca, nepravilnog srčanog rada, pauza u srčanom radu
 • gušenje, otežano disanje, nedostatak vazduha
 • malaksalost, nesvesticu, vrtoglavicu
 • oticanje potkolenica

U našoj poliklinici možete obaviti:

 • Pregled dečijeg kardiologa sa ehokardiografskim pregledom (ultrazvuk srca)
 • Ergometriju (test fizičkim opterećenjem)
 • Sinkopalni test
 • 24 – 48 h ambulatorno merenje krvnog pritiska
 • 24 – 120 h holter EKG-a
 • Višednevno telemetrijsko praćenje rada srca
 • Fetalnu ehokardiografiju
 • Preventivni kardiološki pregled nakon Covid-a.

Pregled obuhvata:

 • anamnezu – razgovor sa detetom i roditeljima o tegobama
 • uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji)
 • fizikalni pregled (inspekciju, auskultaciju, po potrebi merenje tenzije i snimanje EKG-a)
 • ehokardiografski pregled (ultrazvuk srca)
 • savet i preporuku za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba) i predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici ( test opterećenjem, holter EKG-a, holter krvnog pritiska…)

Potencijalni rizici:

 • Ova procedura ne nose nikakav rizik.

Priprema:

 • Nije potrebna posebna priprema deteta za ovaj pregled.
 • Dete može jesti i piti normalno pre pregleda.