Reumatologija predstavlja subspecijalističku granu pedijatrije koja se bavi proučavanjem zdravog mišićno-koštanog sistema, vezivnog tkiva i oboljenjima povezanim sa zglobovima, tetivama, mišićima i vezivnim tkivom.

Naši dečiji reumatolozi se bave dijagnozom i lečenjem različitih reumatoloških stanja, autoimunim bolestima, inflamatornim bolestima zglobova, osteoartritisom i mnogim drugim stanjima.

Pregled dečijeg reumatologa u Inula Medic-u obuhvata pažljivo uzetu anamnezu, analizu pacijentove medicinske istorije, fizički pregled, kao i laboratorijske i radiološke testove kako bi se postavila tačna dijagnoza i postavio odgovarajući plan lečenja.

Reumatološki pregled je obično sveobuhvatan i može potrajati u proseku 45 minuta, u zavisnosti od složenosti problema. Za većinu pacijenata, ovaj pregled je bezbolan i ne zahteva posebnu pripremu pre dolaska na pregled.

Međutim, ukoliko su potrebni specifični testovi, kao što su biopsija kože ili sinovijalna punkcija, reumatolog će uputiti pacijenta o svim detaljima i pripremi.

Kada je potrebno obaviti pregled?

 • Bol u zglobovima
 • Otoci zglobova
 • Ukočenost zglobova
 • Crvenilo i toplota na zglobovima
 • Oštećenje na koži poput osipa, čira ili ranica
 • Promene na noktima
 • Bol u mišićima
 • Bolovi i ukočenost u pojedinim delovima kičme
 • Genetska predispozicija za reumatoidna oboljenja

U našoj poliklinici možete obaviti:

 • Laboratorijske analize ( krvna slika, biohemija, RF, CRP, testovi na prisustvo autoantitela)
 • Ultrazvuk mekih tkiva, tetiva I zglobova
 • Funkcionalni testovi koji procenjuju funkcionalnost zglobova i mišića, kao što su testovi snage i obima pokreta
 • Skorovi i upitnici koji procenjuju težinu simptoma i efikasnost tretmana
 • Testovi na alergene
 • Sinovijalna punkcija

Pregled obuhvata:

Anamneza – razgovor sa detetom i roditeljima o trenutnim tegobama i simtomima koji su prisutni; ranijim bolestima i operacijama, autoimunim bolestima u porodici ili drugim faktorima rizika, uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji).

Fizikalni pregled se pre svega fokusina na procenu stanja zglobova, mišića, tetiva i kože; uključuje palpaciju zglobova radi identifikacije otoka, procenu obima pokreta, osluškivanje zvukova pri pokretu zglobova i ocenu prisustva boli.

Laboratorijske analize ( krvna slika, biohemija, RF, CRP, testovi na prisustvo autoantitela) na zahtev lekara

Radiološki pregled – rendgenski snimak, CT, MR zglobova na zahtev lekara

Ultrazvuk mekih tkiva, tetiva I zglobova na zahtev lekara

Biopsiju sinovijalnih membrana (membrana unutar zglobova) na zahtev lekara

Savet i preporuku za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba) i predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici

Potencijalni rizici:

Pregled kod dečijeg reumatologa obično je siguran i bezbedan. Međutim, kao i kod većine medicinskih pregleda, postoje potencijalni rizici kao što su bol i nelagodnost tokom pregleda, alergijske reakcije na testove, neželjene reakcije odiniranih lekova…

Priprema:

Nije potrebna posebna priprema pre dolaska na pregled, osim ako nije naznačeno od strane lekara.