Zdravstveno vaspitni rad

U okviru naše poliklinike, težimo da osnažimo naše pacijente sa znanjem i razumevanjem o njihovom zdravlju.

Verujemo da dobro obavešteni pacijenti donose bolje odluke o svom zdravlju i bolje se brinu o sebi.

Naša posvećena ekipa edukatora i stručnjaka vam pruža relevantne informacije, savete i resurse kako biste bolje razumeli svoje zdravstveno stanje i kako biste doneli ispravne odluke o toku lečenja.

U Inula Medicu, razumemo da zdravstveno vaspitanje igra ključnu ulogu u vašem zdravlju i blagostanju. Nastojimo da vam pružimo alate i resurse koji će vam pomoći da vodite zdrav životni stil i da se brinete o svom zdravlju na najbolji mogući način.