Opšta medicina

Pregled lekara opšte prakse  3.000 RSD
Kontrolni pregled lekara opšte prakse (do 5 dana od pregleda) 800 RSD
Kontrolni pregled lekara opšte prakse (do 10 dana od pregleda) 1.500 RSD
Otvaranje porodičnog zdravstvenog kartona (3-6 članova porodice)  7.000 RSD
Mesečna kontrola porodičnog lekara (3-6 članova porodice) 3.000 RSD
Merenje telesne kompozicije (IN Body vaga)  1.000 RSD
Sportski paket 1 - Merenje telesne kompozicije (IN Body vaga), antropometrija, BMI, EKG, Merenje krvnog pritiska, savet profesora fakulteta sporta - dijagnostike u sportu 3.000 RSD
Sportski paket 2 – Ergo test, Spirometrija, Merenje telesne kompozicije (IN Body vaga), antropometrija, BMI, EKG, Merenje krvnog pritiska, savet profesora fakulteta sporta - dijagnostike u sportu 8.500 RSD 
Aplikovanje terapije – Injekcije 500 RSD
Aplikovanje terapije – Infuzije  2.000 RSD
Aplikovanje terapije – Intravenozno  800 RSD
Aplikovanje terapije – subkutano  250 RSD
Aplikovanje terapije – Inhalacija  800 RSD
Okisigeno terapija (terapija kiseonikom)  500 RSD
Okisigeno terapija (terapija kiseonikom) 5 tretmana 2.000 RSD
Okisigeno terapija (terapija kiseonikom) 10 tretmana + EKG  4.000 RSD
Merenje krvnog pritiska  500 RSD
Merenje šećera u krvi  100 RSD
EKG bez tumačenja  500 RSD
Ispiranje ušiju  900 RSD
Vađenje krpelja  3.000 RSD
Previjanje rane (Mala / srednja/  velika) 2.000 /2.500 / 3.000 RSD
Previjanje I obrada opekotine (Mala / srednja/  velika) 2.000 /4.000 / 8.000 RSD
Obrada dekubita 2.500 RSD
Skidanje konaca 2.500 RSD
Plasiranje, zamena I  vađenje urinarnog katetera 1.500 RSD
Uzorkovanje krvi  100 RSD
Uzimanje brisa  100 RSD
Uzimanje brisa rane 3.000 RSD
BIOPTRON lampa – 10 minuta 800 RSD
Krio terapija  700 RSD
Kinesio Taping 1 1.000 RSD 
Kinesio Taping 2 1.500 RSD
Opšta medicina

Opšta medicina

Interna medicina

Interna medicina

Pedijatrija

Pedijatrija

Dijagnostična radiologija

Radiologija

kućna nega i lečenje

Kućna nega i lečenje

Neurologija

Neurologija / Psihijatrija

ikonice-sport

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Napomena:

  • Kontrolni pregled podrazumeva prvi naredni pregled kod istog lekara u roku od 30 dana od prvog pregleda.
  • U cenu aplikovanja lekova nije uračunata cena leka.
  • Doplata za terenski rad van gradskog područja 1000 dinara.