Pregled lekara specijaliste neurologije započinje pažljivo uzetom anamnezom i razgovorom o trenutnim tegobama koje su prisutne, njihovom trajanju, intenzitetu i okolnostima koje ih okidaju, ranijim bolestima, povredama i operacijama, genetskim predispozicijama za bolesti CNS-a.

Zatim, neurolog obavlja detaljan fizički pregled koji se fokusira na neurološke aspekte. Ovo uključuje procenu motoričkih sposobnosti, senzacija, refleksa, ravnoteže i koordinacije, procenu pokretljivosti očnih jabučica, vid, sluh i druge funkcije.

Ukoliko postoji potreba za dodatnom dijagnostikom, lekar može naložiti MR ili CT, elektrofiziološke testove (kao što su elektromiografija i elektroencefalografija).