Poliklinika “Inula Medic” pruža usluge sanitetskog transporta, obezbeđujući siguran prevoz pacijenata najmodernijim sanitetskim vozilima u zemlji i regionu, kao i avionski transport za pacijente iz inostranstva.

Naša poliklinika pruža bezbedan i udoban transport teško pokretnih ili nepokretnih bolesnika, pacijenata prilikom otpusta iz bolnice ali i organizaciju putovanja do banjskih lečilišta.

U cilju pružanja najbolje nege i podrške, “Inula Medic” omogućava medicinsku pratnju pacijenata u skladu sa njihovim potrebama i prirodom bolesti.

Na zahtev pacijenta ili prema preporuci našeg medicinskog tima, možemo obezbediti prisustvo lekara odgovarajuće specijalnosti, lekara opšte prakse ili medicinskog tehničara.

Odluka o prisustvu medicinske pratnje donosi se uzimajući u obzir najbolji interes pacijenta i potrebu za stručnim nadzorom tokom transporta.

Naša poliklinika se ponosi posvećenošću i pružanju visokokvalitetne zdravstvene nege , bezbednog transporta pacijenata, uz korišćenje najnovije medicinske opreme i tehnologije.