Lekar koji indikuje izvođenje stres ehokardiografskog testa će Vam reći da li je potrebno da iz svoje redovne terapije isključite pojedine lekove nekoliko dana pred izvođenje testa ili na sam dan testa.

Savetuje se lagan doručak na dan testa. Dijabetičarima se preporučuje lagan doručak i da uzmu svoju redovnu terapiju. Ukoliko koriste insulin, savetuje se smanjenje doze za 2 – 4 jedinice. Preporučuje se udobna odeća i obuća za izvođenje testa (trenerka/komotnije pantalone i patike).