Interna medicina

Pregled lekara specijaliste interne medicine 3.000 RSD
Kontrolni pregled  lekara specijaliste interne medicine 2.000 RSD
Menadžerski paket (pregled interniste, Ultrazvuk srca, Ultra zvuk abdomena, EKG, ERGO test,  Merenje krvnog pritiska, Laboratorijske analize – Kompletna krvna slika,  Sedimentacija eritrocita,  Glukoza,  HDL, LDL, Trigliceridi, AST, ALT, s-Urea, s-Kreatinin, Celokupan pregled urina sa sedimentom, tumačenje rezultata i savet, terapija) 15.500 RSD
Subspecijalista – kardiolog
Pregled kardiologa – profesor +EKG 5.000 RSD
Kontrola kardiologa – profesor + EKG 3.000 RSD
Pregled kardiologa – subspecijalista +EKG  4.000 RSD
Kontrola kardiologa – subspecijalista  +EKG 3.000 RSD
Ultrazvuk srca  3.500 RSD
Test opterećenja (ergo test)  4.000 RSD
stres – ehosonografski kardiološki test 7.500 RSD
Holter EKG (dvanaestokanalni) 24h  3.500 RSD
Holter EKG (dvanaestokanalni) 48h 4.500 RSD
Holter EKG (dvanaestokanalni) 72h 5.500 RSD
Holter EKG (četiri dana) 6.000 RSD
Holter EKG (pet dana) 8.000 RSD
Holter krvnog pritiska 24h 3.000 RSD
Holter krvnog pritiska  48h 4.000 RSD
Kardiološki paket standard 1 (pregled kardiologa, Ultrazvuk srca sa color doppler-om, EKG, tumačenje rezultata i savet, terapija) 6.000 RSD 
Kardiološki paket standard 2 (pregled kardiologa, Ultrazvuk srca sa color doppler-om, EKG, Laboratorijske analize – Kompletna krvna slika, CRP, Glukoza, Ukupni holesterol, HDL, LDL, Trigliceridi, tumačenje rezultata i savet, terapija) 9.000 RSD 
Kardiološki paket – standard 3 (pregled kardiologa, Holter EKG 24h, Ultrazvuk srca sa color doppler-om, EKG, Laboratorijske analize – Kompletna krvna slika, Glukoza, Ukupni holesterol, HDL, LDL, tumačenje rezultata i savet, terapija) 10.000 RSD
Kardiološki paket – post Covid (pregled kardiologa, Ultrazvuk srca sa color doppler-om, EKG, Ergo test, Laboratorijske analize – Kompletna krvna slika, CRP, d-dimer, Glukoza, Ukupni holesterol, HDL, LDL, Trigliceridi, tumačenje rezultata i savet, terapija) 13.000 RSD 
Subspecijalista – Pulmolog
Pregled pulmologa – profesor  5.000 RSD
Kontrola pulmologa – profesor 3.000 RSD
Pregled pulmologa – subspecijalista  4.000 RSD
Kontrola pulmologa – subspecijalista  3.000 RSD
Spirometrija  3.000 RSD
Alergo test  3.000 RSD
Bronhodilatatorni test (Ventolin test) 5.500 RSD
Bronhoprovokacioni test (Ergo test) 8.000 RSD
Pulmološki paket standard 1 (Pregled specijaliste, spirometrija, tumačenje rezultata i savet, terapija) 6.000 RSD
Astma / HOBP paket (Pregled specijaliste, spirometrija, EKG, Krvna slika, tumačenje rezultata i savet, terapija) 7.000 RSD 
Pulmološki post COVID paket

(Pregled specijaliste, spirometrija, ERGO test, Krvna slika, d-dimer , tumačenje rezultata i savet, terapija)

12.500 RSD
Subspecijalista – Gastroenterolog
Pregled gastroenterolog – profesor  5.000 RSD
Kontrola gastroenterolog – profesor 3.000 RSD
Pregled gastroenterolog– subspecijalista  4.000 RSD
Kontrola gastroenterolog – subspecijalista  3.000 RSD
Ultrazvuk  abdomena 3.500 RSD
Ultrazvuk abdomena I male karlice 5.000 RSD
Color Doppler abdominalne aorte sa ilijačnim arterijama 4.500 RSD
Color Doppler vene porte 4.500 RSD
Biogram i antibiogram na Helicobacter pylori 6.000 RSD
Kolonoskopija (bez anestezije)  12.000 RSD
Kolonoskopija (sa anestezijom) 16.000 RSD 
Gastriskopija (bez anestezije) 8.000 RSD 
Gastriskopija (sa anestezijom) 11.000 RSD 
Fleksibilna rektosigmoidoskopija 6.000 RSD 
Brzi ureaza test 2.000 RSD 
Polipektomija po polipu  4.000 RSD 
Biopsija sa patohistologijom (po isečku) 5.500 RSD 
Polipektomija sa patohistologijom (po polipu) 10.000 RSD 
Rektalni tuše (digitorektalni pregled) 1.500 RSD
Subspecijalista – Endokrinolog
Pregled endokrinologa – profesor  5.000 RSD
Kontrola endokrinologa – profesor 3.000 RSD
Pregled endokrinologa – subspecijalista  4.000 RSD
Kontrola endokrinologa – subspecijalista  3.000 RSD
Ultrazvuk štitne žlezde 3.500 RSD
Color doppler štitne žlezde 4.000 RSD
Ultrazvuk parotidne I submandibularne žlezde 3.500 RSD
Ultrazvuk Timusa 3.500 RSD
Endokrinološki paket standard 1 (Pregled specijaliste, Ultrazvuk štitne žlezde, Laboratorijske analize – Kompletna krvna slika, fT3, fT4, TSH, tumačenje rezultata i savet, terapija) 8.000 RSD 
Subspecijalista – Reumatolog
Pregled reumatolog – profesor  5.000 RSD
Kontrola reumatolog – profesor 3.000 RSD
Pregled reumatolog – subspecijalista  4.000 RSD
Kontrola reumatolog – subspecijalista  3.000 RSD
Terapija bola (reumatologija) 4.000 RSD
Ultrazvuk zgloba  3.500 RSD
Ultrazvuk zglobiva 2 regije  5.000 RSD
Ultrazvuk mekih tkiva I mišića 3.500 RSD
Intraartikularno "uslužno davanje injekcije" 4.000 RSD
Intraartikularno "uslužno davanje injekcije" uz kontrolu ultra zvuka 5.500 RSD
Intraartikularna (unutarzglobna) aplikacija hondroprotektora "mala" 10.000 RSD
Intraartikularna (unutarzglobna) aplikacija hondroprotektora "velika" 25.000 RSD
Intraartikularno davanje plazme obogaćene trombocitima "PRP" 35.000 RSD
Intraartikularno davanje plazme obogaćene trombocitima "PRP" najveće koncentracije 60.000 RSD
Intraartikularno davanje plazme obogaćene trombocita " PRP " kompletna th 85.000 RSD
Subspecijalista – Nefrolog
Pregled nefrologa – subspecijalista  4.000 RSD
Kontrola nefrologa – subspecijalista  3.000 RSD
Ultrazvuk urogenitalnog trakta 3.500 RSD
Ultrazvuk renalne arterije I nadbubrega sa Color doppler 4.500 RSD
Color doppler abdominalne aorte 4.500 RSD
Ultrazvuk male karlice 3.500 RSD
Subspecijalista – Hematolog
Pregled hematologa – profesor  5.000 RSD
Kontrola hematologa – profesor 3.000 RSD
Pregled hematologa – subspecijalista  4.000 RSD
Kontrola hematologa – subspecijalista  3.000 RSD
Periferni razmaz 2.000 RSD
Lumbalna punkcija 20.000 RSD
Opšta medicina

Opšta medicina

Interna medicina

Interna medicina

Pedijatrija

Pedijatrija

Dijagnostična radiologija

Radiologija

kućna nega i lečenje

Kućna nega i lečenje

Neurologija

Neurologija / Psihijatrija

ikonice-sport

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Napomena:

  • Kontrolni pregled podrazumeva prvi naredni pregled kod istog lekara u roku od 30 dana od prvog pregleda.
  • U cenu aplikovanja lekova nije uračunata cena leka.
  • Doplata za terenski rad van gradskog područja 1000 dinara.