Neurologija / Psihijatrija

Pregled neurologa– profesor  5.000 RSD
Kontrola neurologa – profesor  3.000 RSD
Pregled neurologa – subspecijalista  4.000 RSD
Kontrola neurologa – subspecijalista   3.000 RSD
Pregled psihijatra– profesor  5.000 RSD
Kontrola psihijatra – profesor  3.000 RSD
Pregled psihijatra – subspecijalista  4.000 RSD
Kontrola psihijatra – subspecijalista   3.000 RSD
MMSE – Mini Mental Test 3.000 RSD
Neuropsihološko testiranje 7.000 RSD
Color Doppler arterije vrata (karotidnog I vertebralnog sliva) 4.500 RSD
Kognitivno bihejvioralna terapija 4.500 RSD
Kognitivno bihejvioralna terapija - grupni tretman 3.000 RSD
Asertivni trening 1.000 RSD
Vežbe relaksacije 1.000 RSD
Psihoterapija 6.000 RSD
Psihoterapija /on line 6.000 RSD
Kompletna dijagnostika poremećaja pamćenja I demencije - Neurološki pregle sa ispitivanjem kognitivnog statusa pacijenta sa poremećajem pažnje i demencije, neuropsihološko testiranje. 

* Nakon obavljenog neurološkog pregleda donosi se odluka da li je potrebno dalje testiranje.

14.000 RSD
Opšta medicina

Opšta medicina

Interna medicina

Interna medicina

Pedijatrija

Pedijatrija

Dijagnostična radiologija

Radiologija

kućna nega i lečenje

Kućna nega i lečenje

Neurologija

Neurologija / Psihijatrija

ikonice-sport

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Napomena:

  • Kontrolni pregled podrazumeva prvi naredni pregled kod istog lekara u roku od 30 dana od prvog pregleda.
  • U cenu aplikovanja lekova nije uračunata cena leka.
  • Doplata za terenski rad van gradskog područja 1000 dinara.