Kardiolog koji indikuje izvođenje farmakološkog stres eho testa će Vam reći da li je potebno da iz redovne terapije isključite pojedine lekove nekoliko dana pred izvođenje testa ili na dan testa. Na dan testa nemojte piti kafu, čaj, alkoholna pića, i nemojte pušiti 3h pre testa.