U blizini klinike možete da nađete veliki broj privatnih apartmana i hostela.