S ponosom ističemo da Služba laboratorijske dijagnostike u okviru naše poliklinike, Inula Medic, predstavlja sinonim za najviši standard zdravstvene brige.

Naša vrhunska oprema poslednje generacije i tim stručnjaka sa bogatim iskustvom zajedno čine srž našeg laboratorija.

U Inula Medic laboratoriji, naša posvećenost tačnosti, preciznosti i pouzdanosti rezultata laboratorijskih analiza nudi našim pacijentima mir uma i sigurnost u svakom koraku dijagnostičkog procesa.

Naša praksa u radu sa pacijentima u potpunosti poštuje principe dobre laboratorijske prakse, i to uz uzajamno poverenje koje gradimo od trenutka kada pacijent kroči u našu laboratoriju pa sve do trenutka kada dobije svoj laboratorijski izveštaj.

Biohemijsko-hematološka laboratorija u okviru Inula Medic poliklinike pruža širok spektar analiza iz različitih uzoraka, uključujući krv, serum, plazmu, urin, feces i ostale telesne tečnosti.

Naša posvećenost pružanju najkvalitetnijih usluga omogućava precizno i sveobuhvatno razumevanje zdravstvenog stanja pacijenata, čime se stvara temelj za personalizovanu i efikasnu terapiju.