Specijalista pedijatrije

Dr Karin Vasić ima višegodišnje iskustvo u radu sa najmlađim pacijentima, a svoju stručnost je stekla na Medicinskom fakultetu u Nišu i Beogradu. 

I dan – danas se kontinuirano usavršava na brojnim kongresima, stručnim i istraživačkim seminarima u zemlji i inostranstvu.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Nišu, a tokom studija je bila stipendista Fondacije za mlade naučnike i umetnike Ministarstva prosvete Republike Srbije, WUS (World University Service)-Austrije, i Fonda za talentovane učenike i studente Skupštine grada Niša. 

Magistarske studije je završila na istom fakultetu kao i specijalističke studije iz Pedijatrije.

Užu specijalizaciju iz Kardiologije je završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Nakon završetka studija kao jedan od najboljih studenata generacije započela je svoj radni odnos na Medicinskom fakultetu u Nišu u svojstvu istraživača, a potom asistenta pripravnika, na predmetu Farmakologija sa toksikologijom.

Radila je i na Klinici za dečje interne bolesti, u KC Niš, kao specijalista pedijatrije-subspecijaliste kardiologije. Nakon toga odlazi u inostranstvo, u King Fahad Military Medical Complex, u Saudijsku Arabiju gde radi kao specijalista pedijatrije i consultant za oblast dečije kardiologije. 

A sada je kod nas, u poliklinici Inula Medic i zbog toga smo vrlo ponosni.